'Gelukkig werken'-training

Het HappinessBureau organiseert ‘Gelukkig werken’-trainingen voor organisaties die hun medewerkers willen ondersteunen bij het leren omgaan met continue verandering en een steeds toenemende werkdruk of die hun medewerkers gewoonweg meer plezier in het werk gunnen.

De training is gebaseerd op de ‘Gelukkig Werken’-methode van Onno Hamburger, zoals beschreven in zijn gelijknamige boek. Deze methode is in 2014 op basis van het geluksbevorderende project 'Amphia floreert' verkozen tot 'Best Practice' door het ministerie van SZW en heeft aantoonbare en duurzame resultaten opgeleverd.

De training
De training bestaat uit drie losse trainingsdagen die met tussenpozen van 3-4 weken plaatsvinden. Dit om ruimte te geven aan het uitvoeren van de persoonlijke opdrachten en oefeningen en om het duurzame effect van de training te vergroten. De training is persoonlijk, gaat uit van het versterken van eigen leiderschap en heeft tot doel mensen te helpen zichzelf beter te kunnen sturen richting gelukkig werken.

Voor wie is de training geschikt?
De training is uitermate geschikt voor afdelingen en medewerkers die door reorganisaties, herstructureringen enz. de focus op het werkgeluk en plezier enigszins zijn kwijtgeraakt. Ook een hernieuwde focus op het zinvol bezig zijn in het werk komt in de training aan bod. Doordat de training uitgaat van 'persoonlijk leiderschap' wordt vooral ook gekeken wat iemand zelf kan doen om (nog) meer voldoening en plezier in het werk te krijgen.
De training kan daarnaast ook een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Wil je meer informatie over de Gelukkig Werken training of een afspraak hierover maken? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

'Gelukkig werken'-presentaties en workshops

Het HappinessBureau geeft ook regelmatig presentaties en workshops over gelukkig werken voor bedrijven en (netwerk)organisaties.
Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.