XXX

Hoe gelukkig is jouw organisatie?

Download de brochure Meten van Werkgeluk.


Nu we weten dat gelukkige medewerkers betere resultaten leveren, minder vaak ziek zijn, beter samenwerken, innovatiever en meer bevlogen zijn, dan wil je natuurlijk aan de slag met Gelukkig Werken. De eerste stap is weten waar je staat door te meten hoe gelukkig je team, afdeling of organisatie is. Daarna kun je op basis van de resultaten gericht aan de slag met het vergroten van het werkgeluk.

Het HappinessBureau heeft voor het meten van werkgeluk twee vragenlijsten ontwikkeld:
  • De P3F-vragenlijst
  • De HEART-vragenlijst

Het zijn vragenlijsten die complementair aan elkaar zijn en gemiddeld in slechts 4-5 minuten (on-line) in te vullen zijn. Het P3F-onderzoek vraagt medewerkers naar hun eigen werkgeluk (medewerkersperspectief). Het HEART-onderzoek kijkt naar in welke mate de organisatie het werkgeluk van medewerkers faciliteert (organisatieperspectief). Het HappinessBureau hanteert beide perspectieven omdat we van mening zijn dat zowel de (individuele) medewerker als de organisatie een rol spelen bij het vergroten van het werkgeluk in de organisatie.
Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kunnen de twee vragenlijsten ook worden gecombineerd tot één vragenlijst. De vragenlijsten zijn in verschillende talen beschikbaar.

Het P3F-onderzoek

Werkgeluk bestaat uit de drie componenten Purpose, Flow en Fun & Friendship. Samen vormen deze componenten het door het HappinessBureau ontwikkelde P3F-model voor werkgeluk


Het HEART-onderzoek

De andere vragenlijst is gebaseerd op het HEART-model dat bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Happy cultuur
  • Energiegevende werkomgeving
  • Agile leiderschap
  • Redesign de employee journey (medewerkersreis)
  • Technologie die voor je werkt
Als je echt wilt weten hoe gelukkig je medewerkers zijn, dan adviseren wij regelmatig te meten (bijvoorbeeld één keer per kwartaal). Eens in de twee a drie jaar meten geeft geen actueel beeld en biedt onvoldoende mogelijkheden om actief te sturen op het vergroten van het werkgeluk.

Zie voor meer informatie ons artikel Aan de slag met werkgeluk? Weet waar je staat! dat onlangs is gepubliceerd. 
Het HappinessBureau heeft begin 2018 de Nederlandse benchmark voor Werkgeluk ontwikkeld. Daarover zijn twee artikelen geschreven die op onze nieuwssite zijn gepubliceerd.
Heb je nog vragen of wil je een offerte? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze klanten: