Training

Samen leren door intervisie

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met Werkgeluk en er zijn veel mogelijkheden om daar structureel aandacht aan te geven.

Intervisie is een prachtig instrument om de ervaring binnen de eigen organisatie breed te benutten. Leidinggevenden en medewerkers kunnen zo samen leren van de successen en de lastige situaties waar ze tegenaan lopen bij het introduceren en vergroten van werkgeluk binnen de organisatie.

Het HappinessBureau kan intervisiebijeenkomsten begeleiden en/of medewerkers trainen zelfstandig intervisiebijeenkomsten te begeleiden.

De training is gericht op het ontwikkelen van een tweetal vaardigheden:

  1. Procesvaardigheden, op basis van diverse intervisiemodellen.
  2. Communicatievaardigheden, waaronder aansluiten bij de ander, luisteren, doorvragen, niet oordelen etc.

Met intervisie kun je als organisatie op een gestructureerde manier gezamenlijk leren en ontwikkelen en onze training is gericht op het vormen en afspreken van een eigen aanpak rond intervisie en tijdens de training gaan we vooral in de praktijk aan de slag.

Zo waren ook de ervaringen van de klant die ervoor koos eigen leidinggevenden te trainen (“Intervisie? Dat doe je samen!”) om binnen de organisatie intervisiegroepen te begeleiden. In de evaluatie gaven de deelnemers een pakkende samenvatting:

  • ‘Duidelijk, open, praktisch en flexibel.’
  • ‘Heldere en korte uitzetting theorie.’
  • ‘Veel ruimte voor inbreng van deelnemers.’
  • ‘Intensieve training door goede snelheid, goede interactie en real-life cases.’
  • ‘Heel waardevol om je collega’s op deze manier beter te leren kennen.’

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!