Werkgeluk

Werkgeluk ervaar je als je positieve emoties voelt en plezier hebt in je het werk, voldoening voelt door het groeien en benutten van je eigen talent en het gevoel hebt bij te kunnen dragen aan een hoger doel.

Werkgeluk en employee experience (medewerkerservaring) zijn twee zijden van dezelfde medaille. Bij werkgeluk kijken we vooral naar de medewerker en bij employee experience naar de rol die de organisatie kan spelen in het creëren van de juiste randvoorwaarden.

 

Het HappinessBureau biedt verschillende diensten op het terrein van werkgeluk

 • We meten werkgeluk in organisaties
 • We verzorgen de opleiding tot werkgelukdeskundige (open inschrijving, aan diverse hogescholen of in-company)
 • We bieden workshops over werkgeluk en gerelateerde aspecten
 • We organiseren Happy People – Better Business, het grootste event in Nederland over werkgeluk. Dit doen we ook in-company voor organisaties.

Het HappinessBureau is door Ben Tiggelaar gecertificeerd in het toepassen van de methode De Ladder. Deze methode kan worden ingezet bij gedragsverandering.

Structureel aan de slag met werkgeluk?

Het HappinessBureau gaat uit van een integrale aanpak voor het structureel introduceren,  implementeren en borgen van werkgeluk binnen de organisatie.

Het programma wordt uiteraard samengesteld op basis van de specifieke behoeften van de organisatie, op basis van onze ervaringen zien we vaak dat de volgende onderdelen deel uitmaken van onze aanpak.

 • Weten waar je staat: Het periodiek meten van werkgeluk, veelal voor een duur van 3-5 jaar.
 • Intern kennis opbouwen: we leiden een aantal medewerkers op tot werkgeluk-ambassadeurs.
 • De start markeren: een kick-off sessie Werkgeluk en vervolgbijeenkomsten met diverse afdelingen & teams.
 • Meenemen van het management: leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij het mogelijk maken van werkgeluk van hun medewerkers. We nemen hen mee in het belang hiervan en trainen hen ten aanzien van coachend leidinggeven.
 • Borging van de gewenste verandering door het organiseren van intervisie en het trainen van intervisoren.
 • Oplossen van problemen: het kan lastig zijn voor medewerkers om zich open te stellen voor suggesties rond werkgeluk als er (diepe) onvrede leeft over specifieke werksituaties. De resultaten van het onderzoek kunnen helpen bij het in kaart brengen van de problemen.
 • Bestendig de ingeslagen weg: nadat werkgeluk in de organisatie is geïntroduceerd, is het van belang er regelmatig aandacht aan te besteden en het als gespreksonderwerp te verankeren in bestaande structuren.
 • Verbeter processen: het in kaart brengen van de medewerkersreis (employee journey) levert aandachtspunten op die in de ogen van de medewerkers en organisatie verbetert kunnen worden.
 • Hulp bij verandering: soms is het nodig dat we nieuw gedrag moeten laten zien om het gewenste effect te bereiken. We hebben hiervoor een methode voor die helpt bij het realiseren van de verandering.