Leiderschap

Voor leidinggevenden bieden we zowel diverse workshops, trainingen, intervisie als coaching.

Leiderschap

De rol van de leidinggevende is essentieel en vaak zelfs bepalend voor de mate van werkgeluk in een organisatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Van de leidinggevenden worden diverse stijlen gevraagd waarbij de coachende stijl een grote positieve invloed heeft op het werkgeluk van de medewerkers.

Vaak zijn leidinggevenden gedreven in hun vak en zijn ze vol energie voor de eigen inhoudelijke taken. De medewerkers vragen echter ook aandacht en meer dan alleen één keer per jaar een (performance)gesprek.

Voor leidinggevenden bieden we workshops, verschillende leiderschapsprogramma’s, intervisie en coaching.

 

Bij onze leiderschapsprogramma’s krijg je onder meer handvatten om invulling te geven aan de drie rollen die je als leidinggevende vervult: leider, manager en coach.

Je krijgt tevens tools voor het eigen leiderschap en je oefent concreet om zo de medewerkers te faciliteren bij het vergroten van werkgeluk en hen meer verantwoordelijkheid te laten nemen.

Bij het onderdeel Coaching staat persoonlijk leiderschap en effectief leidinggeven centraal.

Wij werken vanuit de visie dat de coach die ondersteuning kan bieden die het de medewerker mogelijk maakt zich te ontwikkelen en de resultaten zelfstandig in kan zetten in het werk.

Intervisie is een prachtig instrument om de ervaring binnen de eigen organisatie breed te benutten.

Leidinggevenden en medewerkers kunnen zo samen leren van de successen en de lastige situaties waar ze tegenaan lopen bij het introduceren en vergroten van werkgeluk binnen de organisatie.