XXX

Bewezen effecten van werkgeluk

Dat werkgeluk wérkt, zien wij dagelijks om ons heen in de bedrijven waarmee wij werken en de medewerkers en leidinggevenden die wij spreken. Maar wat zegt de wetenschap over de relatie tussen geluk en functioneren op het werk? Presteren gelukkige mensen beter op het werk, zijn ze creatiever of productiever? Zijn bedrijven met gelukkige medewerkers innovatiever en succesvoller? Deze en andere vragen over wat werkgeluk oplevert, worden ons bijna dagelijks gesteld. Daarom besloten wij het wetenschappelijke bewijs over werkgeluk eens op een rij te zetten. 

Nederlandse benchmark Happiness at Work (2018)

Het HappinessBureau doet samen met onderzoekspartner Steda al jaren onderzoek naar werkgeluk en heeft begin 2018 de benchmark voor werkgeluk in Nederland ontwikkeld, gebaseerd op een steekproef onder ruim 1800 werkenden. We meten Werkgeluk langs twee kanten van dezelfde medaille: vanuit het perspectief van de medewerker en dat van de organisatie. Beide zijn namelijk verantwoordelijk voor werkgeluk. Lees het artikel 'Gelukkig werken? Streef naar een 9+!' over de benchmark waarin aandacht wordt besteed aan onder meer de eNPS (employee Net Promoter Score), de cultuurdragers in een organisatie, de verschillen tussen managers en medewerkers en de verschillen tussen medewerkers die heel gelukkig zijn en zij die ongelukkig zijn.

Medewerkers in klantgerichte organisaties zijn gelukkiger (2017)

Het management van organisaties heeft de troeven in handen voor het vergroten van het werkgeluk van hun medewerkers. Dat blijkt uit een onderzoek dat Steda heeft uitgevoerd als partner van het event Happy People – Better Business, dat op 28 maart 2017 plaatsvindt. De resultaten van het onderzoek laten als eerste zien dat medewerkers minder gelukkig zijn op hun werk dan managers of senior-managers. Ze scoren lager op het hebben van plezier op het werk en vooral op voldoening (kwaliteiten en talenten worden benut) en zingeving (draag je bij aan iets groters, idealen waarmaken). Een ander belangrijk resultaat is dat medewerkers van organisaties die meer marktgericht zijn, gelukkiger zijn dan medewerkers van organisaties die minder marktgericht zijn. Je kunt het gehele rapport 'Geluk in werk, maakt organisaties sterk' downloaden.

Werkgeluk in Nederland (2016)

Begin 2016 hebben Steda Research en het HappinessBureau een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse werknemers naar slechte dagen op het werk. Je kunt het het rapport 'Geluk op de werkplek' en de infographic downloaden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna een derde van de Nederlandse werknemers wekelijks of vaker een ‘slechte dag’ heeft. Slechte dagen komen vaker voor bij medewerkers in het bedrijfsleven (32%) dan in non-profitorganisaties (23%). In het bedrijfsleven worden als voornaamste redenen genoemd een slechte sfeer in het team, saai en/of te zwaar werk en geroddel. Bij non-profit organisaties worden slechte dagen veroorzaakt door de aanwezigheid van een klaagcultuur, onduidelijk beleid van het team en/of de organisatie en gebrek aan support van de leidinggevende. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat het hebben van slechte dagen bij non-profit organisaties meer geaccepteerd lijkt te zijn dan in het bedrijfsleven.

Onze klanten: