Onderzoek

Ons jaarlijks onderzoek naar werkgeluk en employee experience

Het HappinessBureau doet jaarlijks onderzoek naar werkgeluk, employee experience of aspecten daarvan. We vinden het van belang dat er meer inzicht komt in dit onderwerp, vandaar dat we de uitkomsten openlijk delen.

Hieronder vind je de resultaten van het onderzoek van de laatste jaren.

Wil je meer weten hoe wij werkgeluk in jouw organisatie kunnen meten? Kijk dan op deze pagina.

Het aanbevelen van de manager, hybride werken en vertrekintenties (2023)

Het HappinessBureau doet al sinds 2016, samen met onderzoekspartner Steda en anderen, onderzoek naar werkgeluk en aspecten daarvan. 

In deze whitepaper presenteren we de uitkomsten van het jaaronderzoek van 2023. De volgende onderwerpen komen daarin aan de orde: 

  • De ontwikkeling van de werkgelukscore, privégelukscore en de eNPS; 
  • Hybride werken; 
  • Het aanbevelen van de manager (mNPS); 
  • Vertrekintenties en redenen om te blijven. 

De whitepaper is te downloaden op onze nieuwssite.

PERMA(H) op het werk (2022)

Bij het HappinessBureau baseren we ons voor de wetenschappelijke inzichten rond het thema werkgeluk onder andere op het PERMA-model van de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman. Het was dan ook een kwestie van tijd dat we de Nederlandse benchmark voor dat model zouden ontwikkelen. In ons jaaronderzoek van november 2022 hebben we dit thema opgepakt, samen met Werkdruk en Talentgericht Leiderschap. De PERMA-vragenlijst is uitgezet onder een representatieve steekproef van werknemers in Nederland.

Dit onderzoek is een coproductie van het HappinessBureau, de Universiteit van Tilburg (prof. Marianne van Woerkom) en onze vaste onderzoekspartner Steda onderzoek & advies.

De whitepaper is te downloaden op onze nieuwssite.

Met talentgericht leiderschap en bevlogenheid naar meer werkgeluk (2021)

Hoe is het gesteld met de veerkracht en bevlogenheid van de Nederlandse werknemers? Hoe presteren zij, en in hoeverre worden zij door hun leidinggevende gestimuleerd om hun talenten en kwaliteiten te benutten en (verder) te ontwikkelen? Wat is de relatie tussen veerkracht, prestatie, bevlogenheid en talentgericht leiderschap en hoe dragen deze bij aan werkgeluk?

Dit onderzoek (gepubliceerd maart 2022) is een coproductie van het HappinessBureau, de Universiteit van Tilburg (prof. Marianne van Woerkom) en onze vaste onderzoekspartner Steda onderzoek & advies.

In dit jaaronderzoek keken we naar vier onderwerpen: Veerkracht, Presteren, Bevlogenheid en Talentgericht leiderschap. Talentgericht leiderschap is de ‘winnaar’ van dit onderzoek. Het is een voorspeller van bevlogenheid en via deze bevlogenheid een voorspeller van meer werkgeluk. Ook is het een rechtstreekse voorspeller van werkgeluk. Voor het aanbevelen van de organisatie loopt het voorspellen via bevlogenheid.

De whitepaper is te downloaden op onze nieuwssite.

 

Hoe worden we beter en gelukkiger op ons werk? Gelukkig werken met doelen, sterkepuntenaanpak en feedback (2020)

Uit het jaaronderzoek 2020 (gepubliceerd maart 2021) van het HappinessBureau blijkt dat medewerkers in Nederland die dagelijks feedback krijgen van hun leidinggevende gelukkiger zijn op het werk, zich meer gewaardeerd voelen en vaker het gevoel hebben dat de feedback hen echt beter maakt.

Medewerkers ervaren meer werkgeluk als het bij beoordelingsgesprekken (of vergelijkbare gesprekken) gaat over hun sterke punten. Er is ook een relevant verschil geconstateerd bij de doelen die medewerkers krijgen. Medewerkers die ontwikkeldoelen krijgen of een combinatie van ontwikkeldoelen en prestatiedoelen zijn aanzienlijk gelukkiger dan medewerkers die geen doelen krijgen of alleen prestatiedoelen.

De whitepaper is te downloaden op onze nieuwssite.

Hoe kijken Nederlanders naar hun werk? (2019)

Hoe kijken Nederlandse werknemers naar hun werk? Zien ze hun baan puur als middel om brood op de plank te krijgen en geld te verdienen voor het leven naast hun werk? Of zijn ze meer carrièregericht en zien ze hun huidige baan als investering en opstap naar een volgende functie? Of is het werk een roeping en een van de belangrijkste dingen in hun leven? In een whitepaper beschrijven we de belangrijkste bevindingen uit het landelijk onderzoek van het HappinessBureau en Steda naar werkoriëntatie en werkgeluk. Of medewerkers hun werk zien als Job, Career of Calling heeft een sterke relatie met hun werkgeluk.

Gemiddeld genomen zijn medewerkers die hun werk primair als roeping ervaren gelukkiger dan zij die focus hebben op carrière. Die zijn op hun beurt weer gelukkiger dan medewerkers die hun werk als Job zien. Dit onderzoek toont de kracht van deze relatie, en biedt tevens inzicht in de samenhang met zaken als ziekteverzuim, de mate waarin medewerkers trots zijn op producten en/of diensten, en de bereidheid om de organisatie aan te bevelen. De whitepaper is te downloaden op onze nieuwssite.

Bewezen effecten van werkgeluk

Dat werkgeluk wérkt, zien wij dagelijks om ons heen in de bedrijven waarmee wij werken en de medewerkers en leidinggevenden die wij spreken. Maar wat zegt de wetenschap over de relatie tussen geluk en functioneren op het werk? Presteren gelukkige mensen beter op het werk, zijn ze creatiever of productiever? Zijn bedrijven met gelukkige medewerkers innovatiever en succesvoller? Deze en andere vragen over wat werkgeluk oplevert, worden ons bijna dagelijks gesteld. Daarom besloten wij het wetenschappelijke bewijs (pdf) over werkgeluk eens op een rij te zetten. 

Nederlandse benchmark Happiness at Work (2018)

Het HappinessBureau doet samen met onderzoekspartner Steda al jaren onderzoek naar werkgeluk en heeft begin 2018 de benchmark voor werkgeluk in Nederland ontwikkeld, gebaseerd op een steekproef onder ruim 1800 werkenden. We meten Werkgeluk langs twee kanten van dezelfde medaille: vanuit het perspectief van de medewerker en dat van de organisatie. Beide zijn namelijk verantwoordelijk voor werkgeluk. Lees het artikel Gelukkig werken? Streef naar een 9+!’ (pdf) over de benchmark waarin aandacht wordt besteed aan onder meer de eNPS (employee Net Promoter Score), de cultuurdragers in een organisatie, de verschillen tussen managers en medewerkers en de verschillen tussen medewerkers die heel gelukkig zijn en zij die ongelukkig zijn.

Medewerkers in klantgerichte organisaties zijn gelukkiger (2017)

Het management van organisaties heeft de troeven in handen voor het vergroten van het werkgeluk van hun medewerkers. Dat blijkt uit een onderzoek dat Steda heeft uitgevoerd als partner van het event Happy People – Better Business, dat op 28 maart 2017 plaatsvindt. De resultaten van het onderzoek laten als eerste zien dat medewerkers minder gelukkig zijn op hun werk dan managers of senior-managers. Ze scoren lager op het hebben van plezier op het werk en vooral op voldoening (kwaliteiten en talenten worden benut) en zingeving (draag je bij aan iets groters, idealen waarmaken). Een ander belangrijk resultaat is dat medewerkers van organisaties die meer marktgericht zijn, gelukkiger zijn dan medewerkers van organisaties die minder marktgericht zijn. Je kunt het gehele rapport ‘Geluk in werk, maakt organisaties sterk’ (pdf) downloaden.

Werkgeluk in Nederland (2016)

Begin 2016 hebben Steda Research en het HappinessBureau een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse werknemers naar slechte dagen op het werk. Je kunt het het rapport ‘Geluk op de werkplek’ en de infographic downloaden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna een derde van de Nederlandse werknemers wekelijks of vaker een ‘slechte dag’ heeft. Slechte dagen komen vaker voor bij medewerkers in het bedrijfsleven (32%) dan in non-profitorganisaties (23%). In het bedrijfsleven worden als voornaamste redenen genoemd een slechte sfeer in het team, saai en/of te zwaar werk en geroddel. Bij non-profit organisaties worden slechte dagen veroorzaakt door de aanwezigheid van een klaagcultuur, onduidelijk beleid van het team en/of de organisatie en gebrek aan support van de leidinggevende. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat het hebben van slechte dagen bij non-profit organisaties meer geaccepteerd lijkt te zijn dan in het bedrijfsleven.